Strategie Kaart Stad
Strategie Kaart Stad
 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de ruimtelijke ordening bepaald door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, kortweg BWRO.

Dit wetboek voorziet een aantal instrumenten op verschillende niveaus:

  •  op gewestelijk niveau: regelgeving van toepassing op het hele gewestelijke grondgebied,
  •  op gemeentelijk niveau: regelgeving eigen aan elke gemeente,
  •  op het niveau van een knooppunt of een specifiek deel van het grondgebied.

Dit kunnen zowel ontwikkelingsplannen als stedenbouwkundige verordeningen zijn.

  •  De ontwikkelingsplannen zijn niet-afdwingbare richtsnoeren. Ze bepalen de grote lijnen voor de ruimtelijke ordening: het gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP) op gewestelijk niveau en het gemeentelijk ontwikkelingsplan (GemOP) op gemeentelijk niveau.
  •  De verordenende plannen zijn bindend en gelden zowel voor particulieren als overheidsdiensten. Ze bepalen bijvoorbeeld de bestemming van verschillende zones, de voorschriften die er gelden, de inplanting van gebouwen, hun bouwprofiel, de organisatie van de openbare ruimte, enz. Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) geldt voor het Gewest en de bijzondere bestemmingsplannen (BBP’s) worden per gemeente opgesteld.
  •  Het richtplan van aanleg (RPA) is een bindend ontwikkelingsplan. Met dit nieuw instrument kan de gewestelijke overheid een stedenbouwkundige strategie bepalen en daarbij meteen de regels vastleggen, zowel voor particulieren als voor overheidsdiensten, en dit voor strategische polen op het gemeentelijk grondgebied. RPA’s vallen onder de gewestelijke bevoegdheid en sturen het stedenbouwkundig beheer aan van belangrijke stedelijke zones, net als de fundamentele elementen die er via verordening bepaald moeten worden.

Het BWRO bevat verder nog andere belangrijke reglementen voor de ruimtelijke ordening binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die echter niet door perspective.brussels beheerd worden, maar in handen zijn van andere openbare diensten.