Bouwmeester maître architecte (BMA)
Bouwmeester maître architecte (BMA)
 

De ploeg van de bouwmeester Maître architecte (BMA) heeft een reeks instrumenten ontwikkeld om openbare en private bouwheren te helpen bij openbare opdrachten.

Op de BMA-website vind je typebestekken, aangepast aan de nieuwe wetgeving op openbare aanbestedingen, en ook een beschrijving van de methode die door de BMA gevolgd wordt.