perspective.brussels is het gewestelijk expertisecentrum en de initiatiefnemer voor de ontwikkelingsstrategie van het Brussels grondgebied.

perspective.brussels verzamelt expertise en past ze toe op verschillende vakgebieden die te maken hebben met het Brussels grondgebied: bevolking, economie, stedenbouw, huisvesting, mobiliteit, enz.

perspective.brussels brengt alle relevante actoren samen om het Brussels grondgebied doordacht te ontwikkelen en zo aan de toekomst van het Gewest te werken. Als overleg- en onderzoekscentrum bedenken we strategieën om de stad van morgen vorm te geven.

Deze instelling van openbaar nut is opgericht door de Ordonnantie van 29 juli 2015 van het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, onder de officiële naam: Brussels Planningsbureau.

perspective.brussels werkt samen met de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI). Deze overheidsinstantie is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering van de ruimtelijke ordening in de gebieden die de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als strategisch heeft aangeduid.

Onze vakgebieden

We willen de efficiëntie van onze ingrepen verhogen door verschillende vakkennis bijeen te brengen: statistische en sociaaleconomische analyses, kennis van het grondgebied en relevante strategische en verordenende planning.

Onze instelling levert ook strategische diensten om de gewestelijke ontwikkeling te bevorderen. Zo helpen we nieuwe plaatsen in de Brusselse scholen creëren, pakken we het schoolverzuim aan, stimuleren we de bouw van sociale woningen en van particuliere woningen met sociaal oogmerk en willen we de architecturale kwaliteit van gebouwen verhogen.

Met de kennis uit verschillende vakgebieden brengt perspective.brussels op een coherente manier verschillende stadsprojecten tot een goed einde.

Organigramme de perspective.brussels

perspective.brussels is opgedeeld in vier afdelingen om de verschillende opdrachten uit te uitvoeren:

Onder de Algemene Directie van perspective.brussels vallen ook het team van de Bouwmeester maître architecte (BMA), de Dienst Scholen, de Huisvestingsreferent, het LabCom (dat bestaat uit PerspectiveLab en de Dienst Communicatie) en het Gewestelijk Comité voor Territoriale Ontwikkeling (GCTO).

De afdeling Territoriale Strategie verzorgt ook het secretariaat van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie (GOC).